Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ordensregler

Ordensregler

1. Kirkegården er åben hele døgnet.

2. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden, fred og ro.

3. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjeneste eller andre kirkelige handlinger.

4. De kirkegården tilhørende redskaber, som kan benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på plads.

5. Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

6. Graveren er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til menighedsrådet.

7. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjenelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

8. Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården, kirkegårdsdiget eller digefoden.

9. Der sorteres i »grønt haveaffald« og »plast«.

10. Blomsterpyntning o. lign. ved plænegrave fjernes i forbindelse med græsklipning.