Visioner

Centralt for kirke  (vedtaget af MR 22.04.2021)

Vi ønsker, at Nr. Bjert Kirke opleves som en nutidig, vedkommende kirke, hvor forkyndelsen af Jesus Kristus [som Guds søn] lyder udfoldet i et mangfoldigt kirkeligt liv. 

Med en nutidig og vedkommende kirke mener vi, 

  • at aktuelle emner formidles i en vekselvirkning med evangeliet i et nutidigt og sobert sprog med respekt for tradition
  • at der forkyndes håb og at man inspireres til at tænke over livets værdier
  • at kirken er et rummeligt fællesskab, hvor enhver har frihed til at komme og at være i alle livets faser
  • at menigheden, ansatte og frivillige oplever glæde og engagement
  • at kirken og kirkegården er smuk og velholdt og på alle tider af året byder velkommen til stille eftertænksomhed, sorg, fred og glæde
  • at kirken er aktiv i lokalsamfundet

 

Med et mangfoldigt kirkeligt liv mener vi

  • at vi har forskellige former for gudstjenester som supplement til højmessen
  • at vi har forskellige og differentierede tilbud til alle aldersgrupper med forkyndelse, undervisning og diakoni
  • at vi på kirkegården tilbyder at have gravpladser, der imødekommer pårørende og sognebørns ønsker og behov
  • at vi vægter det musiske liv omkring kirken højt