Nyt menighedshus på Sletteskovvej

Nr. Bjert Sogns Menighedsråd ønsker at opføre et nyt og større menighedshus på ejendommen Sletteskovvej 17.

Kolding Byråd vedtog i tirsdag den 26. september forslag til lokalplan 0531-72 ved Nr. Bjert kirke - et område til offentlige formål og kommuneplantillæg 38. Det er nu sendt i offentlig høring frem til den 23. november 2023. 

Dokumenter kan læses her: 

Årsagen er, at vi har brug for mere plads. Sognet er i rivende udvikling, hvor der bygges mange nye boliger. Vi har mange aktiviteter, og det vil vi gerne kunne blive ved at have. Men det kræver et stort lokale samt et tilpas stort køkken, hvor de frivillige ikke går i vejen for hinanden, når maden skal tilberedes.

Vi vil også gerne fremtidssikre nok gravpladser på kirkegården. Her tænker vi rigtig mange år frem. Derfor vil lokalplanen også omfatte muligheden for at anlægge en landskabskirkegård mod vest for det nye menighedshus, dersom det på et tidspunkt langt ude i fremtiden skulle blive brug for det. Indtil da skal det nye udeområde være et sted, hvor man gerne går hen, fordi det er et hyggeligt sted at komme til. Måske med borde og bænke hvor turister og sognets indbyggere kan mødes. Menighedsrådet kan give en kop kaffe, og man kan få en god hyggesnak. Et sted hvor mennesker mødes og hygger sig. Vore præster og medarbejdere har mange ideer til, hvad vi skal bruge området til.

Det nuværende menighedshus forventer vi fortsat skal benyttes til korøvning, til møder og aktiviteter, hvor der ikke er så mange deltagere.

Ejendommen ligger i landzone og skal overgå til byzone, for at kunne opføre en offentlig bygning. Før dette sker, er der udarbejdet en kommuneplan samt en lokalplan for området, som kræver Kolding Kommunes Forvaltnings medvirken.

Menighedsrådet vil være sikker på, at der må bygges et menighedshus på Sletteskovvej 17. Købet af ejendommen, Sletteskovvej 17, er derfor betinget af, at kommuneplan og lokalplan bliver godkendt af byrådet. Kolding Kommunes By- og Udviklingsforvaltning har derfor udarbejdet en tidsplan for processen: 

  • September og november 2023: Projektet er i offentlig høring i 8 uger.
  • Januar 2024 overtager Nr. Bjert Kirke Sletteskovvej 17.

Der er også andre instanser involveret: 

  • Museum Sønderjylland foretager arkæologiske undersøgelse af grunden.
  • Linjen A/S Arkitekter i Horsens skitserer menighedshus-projektet. 

Før det nye menighedshus kan bygges, skal de nuværende bygninger, stuehus og lade nedrives, det forventer vi at kunne gøre i 2024.

I resten af i år og næste år arbejder vi videre med udkast til det nye menighedshus samt anlæggelsen af udenomsarealerne.
Vi forventer at være færdig med projekteringen med udgangen af 2024.
Vi håber på, at Kolding Provsti vil bevillige stiftslån til gennemførelse af projektet i 2025.