Begravelse og bisættelse

Samtale med præsten

Ved dødsfald kontaktes en af præsterne. Ofte er det igennem bedemanden, at dato for begravelsen eller bisættelsen bliver aftalt.

Før begravelsen eller bisættelsen har I, som pårørende, en samtale med præsten, hvor I sammen forbereder begravelsen eller bisættelsen. I taler om ønsker, vælger salmer og aftaler alt det praktiske.

Samtalen er også et godt sted at snakke om sorg, frustration, taknemmelighed og alle de andre følelser, der dukker op i forbindelse med et dødsfald. Husk at præsten også er der for at støtte og lytte. 

Sådan foregår begravelsen eller bisættelsen

Begravelsen eller bisættelsen starter i kirken med bøn, salmer, tekstlæsning og en tale om afdøde. Hvis I har specielle ønsker til salmer eller andet, taler vi om det til samtalen inden.

Ved både begravelse og bisættelse er jordpåkastelsen central. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv.

Hvis afdøde skal begraves sker jordpåkastelsen, når kisten er sænket i graven. Hvis afdøde skal brændes, sker jordpåkastelsen i kirken.

En begravelse afsluttes med, at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet, og senere nedsættelse af urnen.

Læs mere om kirkegårdsvalg på Kirkeministeriets borgerportal.

Læs mere om erhvervelse af gravsted under Kirkegården.