Krucifikset

Nr. Bjert Kirkes ældste genstand et unggotisk krucifiks fra o. 1250. Ingen ved, hvor krucifikset stammer fra, heller ikke hvornår eller hvorfor det er havnet i kirken.
I modsætning til det romanske krucifiks, hvor Kristus fremstilles som sejrherren, er det gotiske krucifiks et lidelseskrucifiks.
Nationalmuseet har skrevet en rapport på krucifikset. Her skriver man blandt andet.

"Krucifikset er i eg, måler 138 x 103,5 cm. Figuren, der står i en nyere bemaling, måler 110 cm i højden. Den er hulet i ryggen, og har nedboret hul foroven i hovedet. Armene har oprindeligt været tappet i skulderen. Figuren bærer præg af senere efterskæringer og reparationer med træ og kit. Tornekronen af grene er nyere og en kitmasse er tilføjet langs kronens inderside, hvor issens træ er nedbrudt. Armenes firkantede taphuller er beskadigede, og tapperne har nu nærmest karakter af bladninger, indlagt fra bagsiden, hvor noget af skulderens oprindelige træ er forsvundet. Omkring skulderen er indfældet nyt træ. Desuden er der anvendt kit, som nu er ved at falde af. Figurens fingre er revnede, og nogle er løse. Venstre pegefinger er fornyet.

Lændeklædets knude i højre side har været angrebet af orm. Knuden er efterskåret med en lille bundet sløjfe i relief, antagelig fra 1700-tallet.

Figurens nyere hudfarve på kridtgrund er rødlig med enkelte bloddråber. Tornekronen har en ubestemmelig farve med guldbronze. Hår og skæg er brunt. Lændeklædet er rødt med guldbronze på sløjfen.

Skriftbåndet på det brunbejdsede kors er blåt med guldbronze på ophøjet skrift.
Under den nuværende bemaling skimtes en ligeledes nyere brunlig overfladebehandling, som ligner korsets."

Efter Nationalmuseets rapport blev krucifikset renoveret. Det fremstår nu meget smukt og (forhåbentlig) i originale farver.