Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Konfirmationsord 2020

Kære kommende konfirmand

Når du bliver konfirmeret, får du et konfirmationsord, som gerne skulle give mening for dig resten af livet.
Derfor skal det vælges med omhu. 

Sådan gør du

  • Læs listen nedenfor grundigt igennem

  • Vælg det konfirmationsord, der giver mest mening for dig. (Husk nummeret til formularen)

Formular finder du her

 

KONFIRMATIONSORD

Nr.                 DET NYE TESTAMENTE           

1                    Mt 4,4            Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.

2                    Mt 5,6            Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes.

3                    Mt 5.7            Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed.

4                    Mt 5,8            Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud

5                    Mt 5.9            Salige er de, der stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.

6                    Mt 5,13          I er jordens salt!

7                    Mt 6,21          Hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være.

8                    Mt 6,22          Øjet er legemets lys. Er dit øje klart, er hele dit legeme lyst.

9                    Mt 6,33          Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.

10                  Mt 6,34          Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, som hører den til.

11                  Mt 7,3            Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje?

12                  Mt 7,7            Bed, så skal der gives jer; søg så skal I finde.

13                  Mt 7,12          Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem.

14                  Mt 11,28         Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.

15                  Mt 16,25         Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det.

16                  Mt 18,20         Hvor to eller tre er forsamlede i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.

17                  Mt 20,28         Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene.

18                  Mt 22,37         Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og din næste som dig selv.

19                  Mt 23,12         Den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.

20                  Mt 25,40         Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig.

21                  Mt 28,20         Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.

22                  Mk 5,36          Frygt ikke, tro kun!

23                  Mk 9,23          Alt er muligt for den, som tror

24                  Mk 10,15        Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.

25                  Mk 10,27        For mennesker er det umuligt, men ikke for Gud, for alting er muligt for Gud.

26                  Mk 13,31        Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå.

27                  Luk 1,37          For Gud er ingenting umuligt.

28                  Luk 2,10          Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket.

29                  Luk 6,36          Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig.

30                  Luk 6,37          Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes.

31                  Luk 6,38          Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer.

32                  Luk 10,20b      Glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlene.

33                  Luk 11,9          Bed, så skal der gives jer.

34                  Luk 11,28        Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det.

35                  Luk 16,10        Den, der er tro i det små, er også tro i det store. 

36                  Luk 17,21        Guds rige er midt iblandt jer!

37                  Luk 19,10        Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte.

38                  Johs 1,1          I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

39                  Johs 1,5          Lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.

40                  Johs 3,16         Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

41                  Johs 5,24        Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv.

42                  Johs 6,35         Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte.

43                  Johs 6,37        Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort

44                  Johs 8,12         Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.

45                  Johs 10,11       Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene.

46                  Johs 11,25       Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør.

47                  Johs 12,46       Som lys er jeg kommet til verden, for at enhver, som tror på mig, ikke skal blive i mørket.

48                  Johs 12,47       Jeg er ikke kommet for at dømme verden, men for at frelse verden.

49                  Johs 13,34       Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden.

50                  Johs 14,1        Jeres hjerte forfærdes ikke! Tro på Gud, og tro på mig.

51                  Johs 14,6         Jeg er vejen, sandheden og livet.

52                  Johs 14,27       Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer.

53                  Johs 15,1         Jeg er det sande vintræ.

54                  Johs 15,4         Bliv i mig, og jeg bliver i jer.

55                  Johs 15,5         Jeg er vintræet, I er grenene. 

56                  Johs 15,9         Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed.

57                  Johs 15,12       Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer.

58                  Johs 15,13       Større kærlighed har ingen end den at sætte livet til for sine venner. 

59                  Johs 17,3         Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer.

60                  Johs 20,29       Salige er de, som ikke har set, og dog tror.

61                  ApG 5,29         Man bør adlyde Gud mere end mennesker.

62                  ApG 20,35       Det er saligere at give end at få.

63                  Rom 8,1          Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus.

64                  Rom 8,31        Er Gud for os, hvem kan da være imod os?

65                  Rom 12,12       Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen.

66                  Rom 12,18       Hold fred med alle mennesker, så vidt det står til jer.

67                  Rom 12,21       Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode.

68                  Rom 13,8        Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden; for den, der elsker andre, har opfyldt loven.

69                  Rom 15,7        Tag imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer til Guds ære.

70                  1. Kor 3,11      Ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus.

71                  1. Kor 13,4a     Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke.

72                  1. Kor 13,6      Kærligheden glæder sig ikke over uretten, men glæder sig over sandheden.

73                  1. Kor 13,7      Kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.

74                  1. Kor 13,13     Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.

75                  1. Kor 16,14     Alting hos jer skal ske i kærlighed.

76                  2. Kor 12,9      Min nåde er dig nok.

77                  Gal 5,1            Til frihed har Kristus frigjort os.

78                  Gal 6,2            Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov.

79                  Ef 4,32            Vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus.

80                  Ef 5,20            Sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn.

81                  Ef 6,10            Vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke.

82                  Filip 1,6           Han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag.

83                  Filip 2,5           I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus.

84                  Filip 4,4           Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter Glæd jer! 

85                  Kol 3,15          Kristi fred skal råde i jeres hjerter.

86                  2. Tim 1,7        For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed.

87                  Heb 4,12         For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd.

88                  Heb 13,5         Han har selv sagt: Jeg vil aldrig slippe dig og aldrig forlade dig.

89                  Heb 13,8         Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid.

90                  1. Pet 5,7        Kast al jeres bekymring på Gud, for han har omsorg for jer.

91                  1. Johs 1,5       Gud er lys, og der er intet mørke i ham.

92                  1. Johs 3,1       Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det!

93                  1. Johs 3,11     For dette er det budskab, I har hørt fra begyndelsen: Vi skal elske hinanden.

94                  1. Johs 3,16     Derpå kender vi kærligheden: at han satte sit liv til for os.

95                  1. Johs 3,20     Gud er større end vort hjerte og kender alt.

96                  1. Johs 4,8       Gud er kærlighed.

97                  1. Johs 4,16-17Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham.

98                  1. Johs 5,11     Dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os det evige liv, og det liv er i hans søn.

99                  Åb 2,10           Vær tro til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans.

100               Åb 3,8             Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i.


Du nåede til vejs ende  og mangler nu kun at udfylde formularen: KONFIRMATIONSORD.