Særlige bestemmelser for urnegrave

Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt - er for en urnegrav 10 år.

Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af meningsrådet, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale.