Særlige bestemmelser for kistegrave

Fredningstiden, dvs. den tid, hvori en grav skal henligge urørt, er for alle kistegrave på Nr. Bjert kirkegård 30 år.

Dog er fredningstiden 60 år for kister af eg, mahgni og zink.

  Nr. Bjert Kirke • Sletteskovvej 2A • Nr. Bjert • 6000 Kolding       29445066       noerrebjert.sogn@km.dk