Ordensregler

  • Kirkegården er åben hele døgnet.
  • Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden, fred og ro.
  • Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjeneste eller andre kirkelige handlinger.
  • De kirkegården tilhørende redskaber, som kan benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på plads.
  • Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
  • Graveren er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til menighedsrådet.
  • Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjenelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.
  • Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården, kirkegårdsdiget eller digefoden.
  • Der sorteres i »grønt haveaffald« og »plast«.
  • Blomsterpyntning o. lign. ved plænegrave fjernes i forbindelse med græsklipning.