Kirkegårdsvedtægter

I vedtægterne for kirkegården står om de bestemmelser, der gælder for kirkegården, herunder om de rettigheder og pligter, der tilkommer en gravstedsejer.

Kirkegårdsvedtægterne kan læses her.