Gravminder

Gravminderne må indordnes den lokale tradition i pågældende kirkegårdsafdeling.

For følgende gælder dog specielt:

    • Gravminder i plæne: Standardplader, hvor bogstaverne er nedhugget.
    • Gravminder i »Pendulet«: Natursten 50 x 50 cm eller granitnatursten 50 x 50 cm, 45 x 35 cm.
    • Den nye kirkegård: Max højde ved kistegravsteder er 80 cm og max. størrelse ved urnegravsteder er 50 x 50 x 50 cm. Kiste i plæne 62 x 42 cm.