Erhvervelse af gravstedsret

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravstedsret - gravsteder samt om nedsættelse af kister eller askeurner i såvel nye som bestående gravsteder sker til graveren. Kontaktoplysninger kan ses her.  

Ønsker om erhvervelse af gravstedsret imødekommes til begravelse af en person som opfylder mindst en af følgende betingelser. 

• Afdøde havde ved sin død bopæl i sognet og var medlem af folkekirken.

• Afdøde har ægtefælle, forældre, svigerforældre eller børn begravet på kirkegården.

• Afdøde har på særlig måde har været knyttet til sognet.

• Afdøde havde ved sin død bopæl i sognet og var ikke medlem af folkekirken.

 

Der er mulighed for at erhverve forskellige typer af gravsteder:

• Traditionelle urne- og kistegrave i det gl. kirkegårdsafsnit. 

• Urnegrave uden monument - i plæne i det gl. kirkegårdsafsnit (fællesgrav).

• Urne - og kistegrave i Pendulet - med gravsten i beplantning.

• Urne - og kistegrave i græsgravafsnittet på den nye kirkegård - med gravsten og hækbeplantning.

• Urne- og kistegrave i græsgravafsnittet på den nye kirkegård - med gravminde i plæne.