Gudstjenester

Hvis du ikke har mulighed for selv at komme til Nr. Bjert Kirke, kan du bestille "Kirkebilen" hos Kolding Taxa på tlf. 7550 2700. 
Nr. Bjert Kirke betaler for transporten. Der må påregnes samkørsel.

  Nr. Bjert Kirke • Sletteskovvej 2A • Nr. Bjert • 6000 Kolding       29445066       noerrebjert.sogn@km.dk