Altertavlen

I 1930  anskaffede Nr. Bjert Kirke en ny altertavle, der blev malet af Joh. Th. Skovgaard, søn af Joakim Skovgaard.

Billedet forestiller Jesu himmelfart. Det er en fri gengivelse af et maleri af italieneren Andrea Di Cione Orcagna (1308-68). Originalen, "The Ascension" (Himmelfarten), er ét ud af de 10 af Orcagnas billeder, som hænger på National Gallery i London.

I rene stærke farver på guldbund ser man de 11 apostle med Maria knælende i tilbedelse af Jesus, der fra Oliebjerget løftes til Himlen. Imens forkynder to engle budskabet: "Denne Jesus, som er optaget fra jer til Himmelen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare til Himmelen."

Billedet er malet på træ, og baggrunden fremtræder i guld, som det var typisk i tiden før renæssancen. I hjørnerne er anbragt de fire evangelistsymboler: Englen, Ørnen, Løven og Oksen. Rammen til billedet er skåret af Ole Skovgaard, en anden af de mange kunstneriske anlagte sønner af Joakim Skovgaard.

I 2016 var tiden inde til at restaurere altertavlen. Farverne var blegnet, og guldet blevet mat. Med stor ansvarlighed og respekt for det oprindelige værk, sørgede konservator Jens Johansen for at altertavlen nu igen fremstår i al sin glans.

I tårnet hænger kirkens gamle altertavle. Den er malet af Kolding-maleren P. N. Møller til kirkens indvielse i 1889. Billedet forestiller "vandringen på søen". Det hang i flere år i det gamle kapel, men da dette blev fjernet i forbindelse med menighedshusets indvielse i 1992, blev billedet forvist til kirkens tårn.